Ηλεκτρονική Διαβούλευση

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 στις 7:00μμ

Ενημερωτική πλατφόρμα διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ Δήμου Καλαμάτας

Κοινό όραμα:

Πόλη Φιλική και Ανθεκτική

Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών

Σε αυτή την εφαρμογή μπορούν όλοι οι χρήστες να καταθέσουν αναλυτικά την πρόταση τους για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Καλαμάτας.