ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΒΑΚ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 στις 8:00 μμ

Ενημερωτική πλατφόρμα διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ Δήμου Καλαμάτας

Κοινό όραμα:

Πόλη Φιλική και Ανθεκτική

Σύμφωνο Συμμετοχής

Το Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων συνιστά την πρόθεση συνεργασίας για το Βέλτιστο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης και έχει υπογραφεί από τους εξής:

ΕΕΤΕΜ

Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας

Επιμελητήριο

Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων

Σύλλογος Τοπογράφων Μηχανικών

Σωματείο Φορτηγών

ΤΕΕ